Bản tin công nghiệp 03.01.2021: Xuất Khẩu Cafe Việt Nam Trong 2 Tháng Đầu Năm Giảm so Với Cùng Kì Năm Ngoái

Theo dữ liệu từ Tổng cục Thống kê (TCTK), xuất khẩu cà phê của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm 20291 ước tính đạt 271,000 tấn (tương đương 4.5 triệu bao 60kg), giảm 18.5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong đó, xuất khẩu cà phê tháng 2 đạt khoảng 110,000 tấn, với kim ngạch trị giá 193 triệu USD, nâng tổng kim ngạch từ đầu năm 2021 đến nay lên mức 473 triệu USD, giảm 15.8% so với 2 tháng đầu năm 2020.

Đối với dầu thô, TCTK cho biết, xuất khẩu trong 2 tháng đầu năm của Việt Nam đạt 519,000 tấn, giảm 27.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu các sản phẩm dầu trong tháng 1 và 2 ước tính đạt 1.7 triệu tấn, giảm 20.8%.

Nguồn MXV

error: Content is protected !!
0931721336