Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 07/04/2022

Ban Hành Mức Ký Quỹ 07/04/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 07/04/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Lúa mì Nông sản ZWA 5,610 USD
1 Lúa mì mini Nông sản XW 1,122 USD
1 Lúa mì Kansas Nông sản KWE 5,610 USD
1 Dầu thô WTI Năng lượng CLE 10,450 USD
1 Dầu thô WTI mini Năng lượng NQM 5,225 USD
1 Dầu thô WTI micro Năng lượng MCLE 1,045 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 07/04/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 252QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại MXV, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06.04.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

Bản tin hằng ngày


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336