THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LỄ QUỐC KHÁNH NGÀY 02/09/2020 TẠI SỞ GIAO DỊCH HÀNG HÓA VIỆT NAM

1. Trong ngày 02/09/2020 việc nộp tiền vẫn diễn ra bình thường theo đúng quy định của MXV (từ 7h00 đến 22h00, MXV chỉ hoạch toán khi hệ thống tài khoản ngân hàng báo số dư có).

2. Trong ngày 02/09/2020 việc rút tiền ký quỹ tại các tài khoản giao dịch tạm thời sẽ không thực hiện được.

3. Việc giao dịch hàng hóa tại Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài vẫn diễn ra bình thường theo khung giờ giao dịch đã được công bố.

4. Trong ngày 02/09/2020 Gia Cát Lợi vẫn hỗ trợ quý nhà đầu tư 24/7.

5. Thứ Năm ngày 03.09.2020, các hoạt động nêu trên sẽ hoạt động bình thường.

Chúc quý nhà đầu tư tất thắng!

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978