Thông báo thời hạn tất toán hợp đồng tháng 3/2021 – đợt 4

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1ZFTH21Cao su TSR20 03/202126/02/2021Trước 15:00 ngày 24/02/2021
2ZLEH21Dầu Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
3ZWAH21Lúa Mỳ 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
4ZMEH21Khô Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 2502/2021  
5ZCEH21Ngô 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
6ZSEH21Đậu Tương 03/202126/02/2021Trước 00:20 ngày 25/02/2021
7XWH21Lúa Mỳ Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
8XBH21Đậu Tương Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
9XCH21Ngô Mini 03/202126/02/2021Trước 00:45 ngày 25/02/2021
10FEFG21Quặng sắt 02/202126/02/2021Trước 02:15 ngày 25/02/2021
11PLEH21Bạch kim 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021
12SIEH21  Bạc 03/2021  26/02/2021  Trước 03:00 ngày 25/02/2021  
13CPEH21Đồng 03/202126/02/2021Trước 03:00 ngày 25/02/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978