Thông Báo – Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12

Kinh gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) , Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý Khách hàng về thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1ZWAZ20Lúa Mỳ 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
2ZCEZ20Ngô 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
3ZMEZ20Khô Đậu Tương 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
4ZLEZ20Dầu Đậu Tương 12/202030/11/2020Trước 00:20 ngày 26/11/2020
5XWZ20Lúa Mỳ Mini 12/202030/11/2020Trước 00:45 ngày 26/11/2020
6XCZ20Ngô Mini 12/202030/11/2020Trước 00:45 ngày 26/11/2020
7ZFTZ20Cao su TSR 20 12/202030/11/2020Trước 15:00 ngày 26/11/2020
8SIEZ20Bạc 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
9CPEZ20Đồng 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
10PLEZ20Bạch kim 12/202030/11/2020Trước 23:00 ngày 26/11/2020
11FEFX20Quặng sắt 11/202030/11/2020Trước 02:15 ngày 27/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978