Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 08/2021 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1        NQMU21 Dầu WTI Mini 09/2021 17/08/2021 Trước 02:00 ngày 14/08/2021
2         CLEU21 Dầu WTI 09/2021 18/08/2021 Trước 02:00 ngày 18/08/2021
3       TRUQ21 Cao su RSS3 08/2021 18/08/2021 Trước 15:00 ngày 16/08/2021
4     CCEU21 Ca cao 09/2021 18/08/2021 Trước 22:30 ngày 16/08/2021

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1        NQMU21 Dầu WTI Mini 09/2021 19/08/2021 Trước 02:00 ngày 18/08/2021
2        CLEU21 Dầu WTI 09/2021 20/08/2021 Trước 02:00 ngày 19/08/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978