Thông Báo Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 06/09/2021

Kính gửi: Quý thành viên,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới Quý Thành viên vv thay đổi mức ký quỹ ban đầu áp dụng từ phiên giao dịch ngày 06/09/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3 thay đổi.

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1 Cao su Nguyên liệu công nghiệp OSE 83,000 JPY

Xem chi tiết tại link: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336