Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 10.05.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/05/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Dầu đậu tương, Ngô, Ngô mini, Dầu cọ thô thay đổi.

Trân trọng.

error: Content is protected !!
0931721336