Thông Báo Thay Đổi Biên Độ Giá Giao Dịch Hợp Đồng Kỳ Hạn Tiêu Chuẩn Hàng Hóa Ngày 01/11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) về việc Quyết định Thay đổi biên độ giá giao dịch của Hợp đồng Kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên ngày 01/11/2021.

Chi tiết vui lòng xem file dưới đây:

error: Content is protected !!
0931721336