Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 9/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 09/2022 – đợt 2 như sau:

Kính gửi: Quý Thành viên,  

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Quý Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NQGV22

Khí tự nhiên mini 10/2022

23/09/2022

Trước 21:00 ngày 21/09/2022

2

CTEV22

Bông sợi 10/2022

26/09/2022

Trước 21:00 ngày 22/09/2022

3

NGEV22

Khí tự nhiên 10/2022

26/09/2022

Trước 21:00 ngày 22/09/2022

4

MQCV22

Đồng mini 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

5

MHGV22

Đồng micro 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

6

BMX22

Dầu Brent mini 11/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

7

RBEV22

Xăng RBOB 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

8

QOX22

Dầu Brent 11/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 27/09/2022

9

MPOV22

Dầu cọ thô 10/2022

30/09/2022

Trước 15:00 ngày 28/09/2022

10

SBEV22

Đường 11 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

11

SIEV22

Bạc 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

12

SILV22

Bạc micro 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

13

CPEV22

Đồng 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

14

PLEV22

Bạch kim 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

15

ZLEV22

Dầu đậu tương 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/09/2022

16

ZMEV22

Khô đậu tương 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/09/2022

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CTEV22

Bông sợi 10/2022

07/10/2022

Trước 21:00 ngày 22/09/2022

2

NQGV22

Khí tự nhiên mini 10/2022

27/09/2022

Trước 21:00 ngày 23/09/2022

3

SIEU22

Bạc 09/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

4

SILU22

Bạc micro 09/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

5

CPEU22

Đồng 09/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

6

MQCV22

Đồng mini 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

7

MHGV22

Đồng micro 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

8

PLEU22

Bạch kim 09/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

9

NGEV22

Khí tự nhiên 10/2022

28/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/09/2022

10

SBEV22

Đường 11 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

11

QOX22

Dầu Brent 11/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

12

BMX22

Dầu Brent mini 11/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

13

RBEV22

Xăng RBOB 10/2022

30/09/2022

Trước 21:00 ngày 28/09/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336