Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 8/2022 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 08/2022 – đợt 3 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOU22

Dầu cọ thô 09/2022

30/08/2022

Trước 15:00 ngày 26/08/2022

2

XBU22

Đậu tương mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

3

ZREU22

Gạo thô 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

4

XWU22

Lúa mỳ mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

5

KWEU22

Lúa mỳ Kansas 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

6

XCU22

Ngô mini 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

7

SIEU22

Bạc
09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

8

SILU22

Bạc micro 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

9

CPEU22

Đồng
09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

10

PLEU22

Bạch kim 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

11

ZLEU22

Dầu đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

12

ZSEU22

Đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

13

ZMEU22

Khô đậu tương 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

14

ZWAU22

Lúa mỳ
09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

15

ZCEU22

Ngô
09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 30/08/2022

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

XBU22

Đậu tương mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

2

XWU22

Lúa mỳ mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

3

XCU22

Ngô mini 09/2022

14/09/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

4

QOV22

Dầu Brent 10/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

5

BMV22

Dầu Brent mini 10/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

6

RBEU22

Xăng RBOB 09/2022

31/08/2022

Trước 21:00 ngày 29/08/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336