Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 8/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 08/2022 – đợt 2 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

KCEU22

Cà phê Arabica 09/2022

23/08/2022

Trước 21:00 ngày 22/08/2022

2

NQGU22

Khí tự nhiên mini 09/2022

24/08/2022

Trước 21:00 ngày 22/08/2022

3

CCEU22

Ca cao

09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 23/08/2022

4

NGEU22

Khí tự nhiên 09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 23/08/2022

5

LRCU22

Cà phê Robusta 09/2022

25/08/2022

Trước 21:00 ngày 24/08/2022

6

MQIU22

Bạc mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

7

MQCU22

Đồng mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

8

MHGU22

Đồng micro 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

9

BMV22

Dầu Brent mini 10/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

10

RBEU22

Xăng RBOB 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

11

QOV22

Dầu Brent 10/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 26/08/2022

 – Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGU22

Khí tự nhiên mini 09/2022

26/08/2022

Trước 21:00 ngày 24/08/2022

2

SIEQ22

Bạc

08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

3

MQIU22

Bạc mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

4

SILQ22

Bạc micro 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

5

CPEQ22

Đồng

08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

6

MQCU22

Đồng mini 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

7

MHGU22

Đồng micro 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

8

PLEQ22

Bạch kim 08/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

9

NGEU22

Khí tự nhiên 09/2022

29/08/2022

Trước 21:00 ngày 25/08/2022

10

LRCU22

Cà phê Robusta 09/2022

26/09/2022

Trước 21:00 ngày 26/08/2022

 Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336