Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 6/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1 QPM22 Dầu ít lưu huỳnh 06/2022 8/6/2022 Trước 21:00 ngày 06/06/2022
2 TRUM22 Cao su RSS3 06/2022 24/06/2022 Trước 15:00 ngày 08/06/2022
3 NQMN22 Dầu WTI Mini 07/2022 15/06/2022 Trước 21:00 ngày 13/06/2022
4 MCLEN22 Dầu WTI micro 07/2022 15/06/2022 Trước 21:00 ngày 13/06/2022
5 ZFTN22 Cao su TSR20 07/2022 30/06/2022 Trước 15:00 ngày 14/06/2022
6 FEFM22 Quặng sắt 06/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 14/06/2022
7 CLEN22 Dầu WTI 07/2022 17/06/2022 Trước 21:00 ngày 16/06/2022

 – Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUM22 Cao su RSS3 06/2022 24/06/2022 Trước 15:00 ngày 08/06/2022
2 QPM22 Dầu ít lưu huỳnh 06/2022 10/6/2022 Trước 21:00 ngày 08/06/2022
3 MPOM22 Dầu cọ thô 06/2022 15/06/2022 Trước 15:00 ngày 13/06/2022
4 ZFTN22 Cao su TSR20 07/2022 30/06/2022 Trước 15:00 ngày 14/06/2022
5 FEFM22 Quặng sắt 06/2022 30/06/2022 Trước 21:00 ngày 14/06/2022
6 NQMN22 Dầu WTI Mini 07/2022 17/06/2022 Trước 21:00 ngày 15/06/2022
7 MCLEN22 Dầu WTI micro 07/2022 17/06/2022 Trước 21:00 ngày 15/06/2022
8 CLEN22 Dầu WTI 07/2022 21/06/2022 Trước 21:00 ngày 17/06/2022

Trân trọng.

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 249/QĐ/TGĐ-MXV ngày 06/04/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336