Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2022 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2022 – đợt 3 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOF23

Dầu cọ thô 01/2023

30/12/2022

Trước 15:00 ngày 28/12/2022

2

ZREF23

Gạo thô 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

3

SIEF23

Bạc 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

4

SILF23

Bạc micro 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

5

CPEF23

Đồng 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

6

PLEF23

Bạch kim 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

7

XBF23

Đậu tương mini 01/2023

30/12/2022

Trước 22:00 ngày 28/12/2022

8

ZLEF23

Dầu đậu tương 01/2023

30/12/2022

Trước 22:00 ngày 29/12/2022

9

ZSEF23

Đậu tương 01/2023

30/12/2022

Trước 22:00 ngày 29/12/2022

10

ZMEF23

Khô đậu tương 01/2023

30/12/2022

Trước 22:00 ngày 29/12/2022

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

QOG23

Dầu Brent 02/2023

29/12/2022

Trước 21:00 ngày 27/12/2022

2

BMG23

Dầu Brent mini 02/2023

29/12/2022

Trước 21:00 ngày 27/12/2022

3

RBEF23

Xăng RBOB 01/2023

30/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

4

LRCF23

Cà phê Robusta 01/2023

25/01/2023

Trước 21:00 ngày 28/12/2022

5

XBF23

Đậu tương mini 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 28/12/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336