Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2022 – đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

NQGF23

Khí tự nhiên mini 01/2023

23/12/2022

Trước 21:00 ngày 21/12/2022

2

LRCF23

Cà phê Robusta 01/2023

23/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/12/2022

3

NGEF23

Khí tự nhiên 01/2023

26/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/12/2022

4

BMG23

Dầu Brent mini 02/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

5

MQIF23

Bạc mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

6

MQCF23

Đồng mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

7

MHGF23

Đồng micro 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

8

QOG23

Dầu Brent 02/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

9

RBEF23

Xăng RBOB 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

NQGF23

Khí tự nhiên mini 01/2023

27/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

2

SIEZ22

Bạc 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

3

MQIF23

Bạc mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

4

SILZ22

Bạc micro 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

5

CPEZ22

Đồng 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

6

MQCF23

Đồng mini 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

7

MHGF23

Đồng micro 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

8

PLEZ22

Bạch kim 12/2022

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

9

NGEF23

Khí tự nhiên 01/2023

28/12/2022

Trước 21:00 ngày 23/12/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336