Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 12/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12/2022 – đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 TRUZ22 Cao su RSS3 12/2022 22/12/2022 Trước 15:00 ngày 06/12/2022
2 QPZ22 Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 08/12/2022 Trước 21:00 ngày 06/12/2022
3 NQMF23 Dầu WTI mini 01/2023 15/12/2022 Trước 21:00 ngày 13/12/2022
4 MCLEF23 Dầu WTI micro 01/2023 15/12/2022 Trước 21:00 ngày 13/12/2022
5 ZFTF23 Cao su TSR20 01/2023 30/12/2022 Trước 15:00 ngày 14/12/2022
6 FEFZ22 Quặng sắt 12/2022 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 14/12/2022
7 CLEF23 Dầu WTI 01/2023 16/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 TRUZ22 Cao su RSS3 12/2022 22/12/2022 Trước 15:00 ngày 06/12/2022
2 QPZ22 Dầu ít lưu huỳnh 12/2022 12/12/2022 Trước 21:00 ngày 08/12/2022
3 ZLEZ22 Dầu đậu tương 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
4 ZMEZ22 Khô đậu tương 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
5 ZWAZ22 Lúa mỳ 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
6 KWEZ22 Lúa mỳ Kansas 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
7 ZCEZ22 Ngô 12/2022 14/12/2022 Trước 22:00 ngày 12/12/2022
8 MPOZ22 Dầu cọ thô 12/2022 15/12/2022 Trước 15:00 ngày 13/12/2022
9 CCEZ22 Ca cao 12/2022 14/12/2022 Trước 21:00 ngày 12/12/2022
10 ZFTF23 Cao su TSR20 01/2023 30/12/2022 Trước 15:00 ngày 14/12/2022
11 FEFZ22 Quặng sắt 12/2022 30/12/2022 Trước 21:00 ngày 14/12/2022
12 NQMF23 Dầu WTI mini 01/2023 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
13 MCLEF23 Dầu WTI micro 01/2023 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
14 KCEZ22 Cà phê Arabica 12/2022 19/12/2022 Trước 21:00 ngày 15/12/2022
15 CLEF23 Dầu WTI 01/2023 20/12/2022 Trước 21:00 ngày 16/12/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

Đừng quên theo dõi Facebook: https://www.facebook.com/GiaCatLoiofficial để cập nhật những thông tin mới nhất.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336