Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2022 – Đợt 3

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11/2022 – đợt 3 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

MPOZ22

Dầu cọ thô 12/2022

30/11/2022

Trước 15:00 ngày 28/11/2022

2

XWZ22

Lúa mỳ mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

3

KWEZ22

Lúa mỳ Kansas 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

4

XCZ22

Ngô mini 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

5

SIEZ22

Bạc 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

6

SILZ22

Bạc micro 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

7

CPEZ22

Đồng 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

8

PLEZ22

Bạch kim 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

9

ZLEZ22

Dầu đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

10

ZMEZ22

Khô đậu tương 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

11

ZWAZ22

Lúa mỳ 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

12

ZCEZ22

Ngô 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 29/11/2022

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

XWZ22

Lúa mỳ mini 12/2022

14/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

2

XCZ22

Ngô mini 12/2022

14/12/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

3

QOF23

Dầu Brent 01/2023

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

4

BMF23

Dầu Brent mini 01/2023

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

5

RBEZ22

Xăng RBOB 12/2022

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 28/11/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336