Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2022 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11/2022 – đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

 

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

2

CCEZ22

Ca cao 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

3

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

23/11/2022

Trước 21:00 ngày 21/11/2022

4

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

24/11/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

5

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

BMF23

Dầu Brent mini 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

RBEZ22

Xăng RBOB 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

QOF23

Dầu Brent 01/2023

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 25/11/2022

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

CTEZ22

Bông sợi 12/2022

07/12/2022

Trước 21:00 ngày 22/11/2022

2

NQGZ22

Khí tự nhiên mini 12/2022

25/11/2022

Trước 21:00 ngày 23/11/2022

3

SIEX22

Bạc 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

4

MQIZ22

Bạc mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

5

SILX22

Bạc micro 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

6

CPEX22

Đồng 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

7

MQCZ22

Đồng mini 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

8

MHGZ22

Đồng micro 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

9

PLEX22

Bạch kim 11/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

10

NGEZ22

Khí tự nhiên 12/2022

28/11/2022

Trước 21:00 ngày 24/11/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978