Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 11/2022 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 11/2022 – đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPX22

Dầu ít lưu huỳnh 11/22

08/11/2022

Trước 21:00 ngày 04/11/2022

2

TRUX22

Cao su RSS3 11/22

24/11/2022

Trước 15:00 ngày 08/11/2022

3

QWZ22

Đường trắng 12/22

15/11/2022

Trước 21:00 ngày 11/11/2022

4

ZFTZ22

Cao su TSR20 12/22

30/11/2022

Trước 15:00 ngày 14/11/2022

5

FEFX22

Quặng sắt 11/22

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 14/11/2022

6

NQMZ22

Dầu WTI mini 12/22

16/11/2022

Trước 21:00 ngày 14/11/2022

7

MCLEZ22

Dầu WTI micro 12/22

16/11/2022

Trước 21:00 ngày 14/11/2022

8

CLEZ22

Dầu WTI 12/22

17/11/2022

Trước 21:00 ngày 16/11/2022

9

KCEZ22

Cà phê Arabica 12/22

21/11/2022

Trước 21:00 ngày 18/11/2022

  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUX22

Cao su RSS3 11/22

24/11/2022

Trước 15:00 ngày 08/11/2022

2

QPX22

Dầu ít lưu huỳnh 11/22

10/11/2022

Trước 21:00 ngày 08/11/2022

3

ZSEX22

Đậu tương 11/22

14/11/2022

Trước 21:00 ngày 10/11/2022

4

ZREX22

Gạo thô 11/22

14/11/2022

Trước 21:00 ngày 10/11/2022

5

MPOX22

Dầu cọ thô 11/22

15/11/2022

Trước 15:00 ngày 11/11/2022

6

QWZ22

Đường trắng 12/22

15/11/2022

Trước 21:00 ngày 11/11/2022

7

ZFTZ22

Cao su TSR20 12/22

30/11/2022

Trước 15:00 ngày 14/11/2022

8

FEFX22

Quặng sắt 11/22

30/11/2022

Trước 21:00 ngày 14/11/2022

9

NQMZ22

Dầu WTI mini 12/22

18/11/2022

Trước 21:00 ngày 16/11/2022

10

MCLEZ22

Dầu WTI micro 12/22

18/11/2022

Trước 21:00 ngày 16/11/2022

11

CLEZ22

Dầu WTI 12/22

21/11/2022

Trước 21:00 ngày 17/11/2022

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 466/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978