Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 01/2023 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 01/2023 – Đợt 2 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NGEG23 Khí tự nhiên 02/2023 25/01/2023 Trước 21:00 ngày 23/01/2023
2 MQCG23 Đồng mini 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
3 MHGG23 Đồng micro 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
4 BMH23 Dầu Brent mini 03/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
5 RBEG23 Xăng RBOB 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
6 QOH23 Dầu Brent 03/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 26/01/2023
7 MPOG23 Dầu cọ thô 02/2023 31/01/2023 Trước 15:00 ngày 27/01/2023
8 SIEG23 Bạc 02/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
9 SILG23 Bạc micro 02/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
10 CPEG23 Đồng 02/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
11 PLEG23 Bạch kim 02/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
  • Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:
STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày giao dịch cuối cùng Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán
1 NQGG23 Khí tự nhiên mini 02/2023 26/01/2023 Trước 21:00 ngày 24/01/2023
2 SIEF23 Bạc 01/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
3 SILF23 Bạc micro 01/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
4 CPEF23 Đồng 01/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
5 MQCG23 Đồng mini 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
6 MHGG23 Đồng micro 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
7 PLEF23 Bạch kim 01/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
8 NGEG23 Khí tự nhiên 02/2023 27/01/2023 Trước 21:00 ngày 25/01/2023
9 QOH23 Dầu Brent 03/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
10 BMH23 Dầu Brent mini 03/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023
11 RBEG23 Xăng RBOB 02/2023 31/01/2023 Trước 21:00 ngày 27/01/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 997/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978