Thông Báo Tất Toán Hợp Đồng Tháng 01/2023 – Đợt 1

Kính gửi: Quý Khách hàng, căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán hợp đồng tháng 01/2023 – Đợt 1 như sau:

  • Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày thông báo đầu tiên

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở mua

1

QPF23

Dầu ít lưu huỳnh 01/2023

10/01/2023

Trước 21:00 ngày 06/01/2023

2

TRUF23

Cao su RSS3 01/2023

25/01/2023

Trước 15:00 ngày 10/01/2023

3

ZFTG23

Cao su TSR20 02/2023

31/01/2023

Trước 15:00 ngày 13/01/2023

4

FEFF23

Quặng sắt 01/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

5

NQMG23

Dầu WTI mini 02/2023

17/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

6

MCLEG23

Dầu WTI micro 02/2023

17/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

7

CLEG23

Dầu WTI 02/2023

18/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

8

NQGG23

Khí tự nhiên mini 02/2023

24/01/2023

Trước 21:00 ngày 20/01/2023

–       Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT

Mã Hợp đồng

Tên hợp đồng

Ngày giao dịch cuối cùng

Thời gian phải tất toán đối với vị thế mở bán

1

TRUF23

Cao su RSS3 01/2023

25/01/2023

Trước 15:00 ngày 10/01/2023

2

QPF23

Dầu ít lưu huỳnh 01/2023

12/01/2023

Trước 21:00 ngày 10/01/2023

3

MPOF23

Dầu cọ thô 01/2023

13/01/2023

Trước 15:00 ngày 11/01/2023

4

ZREF23

Gạo thô 01/2023

13/01/2023

Trước 21:00 ngày 11/01/2023

5

ZLEF23

Dầu đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

6

ZSEF23

Đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

7

ZMEF23

Khô đậu tương 01/2023

13/01/2023

Trước 22:00 ngày 11/01/2023

8

ZFTG23

Cao su TSR20 02/2023

31/01/2023

Trước 15:00 ngày 13/01/2023

9

FEFF23

Quặng sắt 01/2023

31/01/2023

Trước 21:00 ngày 13/01/2023

10

NQMG23

Dầu WTI mini 02/2023

19/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

11

MCLEG23

Dầu WTI micro 02/2023

19/01/2023

Trước 21:00 ngày 17/01/2023

12

CLEG23

Dầu WTI 02/2023

20/01/2023

Trước 21:00 ngày 18/01/2023

Đề nghị Quý khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu và/hoặc có trách nhiệm chủ động theo dõi, tất toán vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo Quyết định số 977/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2022.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336