Thông Báo Nghỉ Lễ Quốc Khánh (2-9) Năm 2022

Kính gửi Quý Khách Hàng, Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về lịch hoạt động trong thời gian nghỉ lễ  Quốc Khánh (2/9) năm 2022 như sau:

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 624 TB/TGĐ-MXV Nghỉ lễ Quốc Khánh (2/9) năm 2022 tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336