Thông Báo Mức Phí Sử Dụng Cơ Sở Dữ Liệu CQG Ngày 01/02/2023

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về thay đổi mức phí dữ liệu CQG áp dụng từ ngày 01/02/2023, thay thế quyết định số 970/QĐ/TGĐ-MXV ngày 26/12/2022 do MXV ban hành.

  

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336