Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Từ Ngày 11-15/02/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 40/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số các sản phẩm trên MXV từ 11-15/02/2021. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

Trân trọng.

error: Content is protected !!
0931721336