Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Từ Ngày 07/06/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch Dầu cọ thô MPO ngày 07/06/2021

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

error: Content is protected !!
0931721336