Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Từ Ngày 07/06/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ lịch nghỉ giao dịch các sản phẩm thuộc các Sở giao dịch hàng hóa nước ngoài có liên thông, Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo đến Quý Khách hàng lịch nghỉ giao dịch Dầu cọ thô MPO ngày 07/06/2021

Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978