Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Ngày 23/02/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 49/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch sản phẩm Cao su RSS3 trên MXV . Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

Trân trọng.

error: Content is protected !!
0931721336