Thông báo lịch nghỉ giao dịch một số sản phẩm ngày 02-05/04/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV). Công ty Gia Cát Lợi xin gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 89/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm trên MXV. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

error: Content is protected !!
0931721336