Thông Báo Lịch Nghỉ Giao Dịch Một Số Sản Phẩm Giao Dịch Ngày 29/04-05/05/2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi gửi tới Quý Khách hàng Thông báo số 144/TB/MXV về việc nghỉ giao dịch một số sản phẩm hàng hóa dưới đây. Đề nghị Quý Khách hàng lưu ý về lịch này.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978