Thông Báo Hạn Mức Báo Cáo Vị Thế Lớn

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam về Quyết định Ban hành hạn mức báo cáo vị thế lớn ở các Sở Giao dịch Hàng hóa Hoa Kỳ mà Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam có kết nối liên thông, có hiệu lực từ ngày 14/05/2021.

Quý Khách hàng lưu ý các Tài khoản giao dịch nắm giữ vị thế mở qua đêm chạm các hạn mức đã nêu trong Quyết định trên phải thực hiện khai báo bắt buộc Form 40 theo yêu cầu của CFTC (Ủy ban Giao dịch Hàng hóa kỳ hạn tại Hoa Kỳ).

Xem chi tiết dưới đây:

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978