Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Dầu Thô Ngày 22.07.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Dầu thô áp dụng từ phiên giao dịch ngày 22/07/2021.

Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture-2.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture2-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture3-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture4-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture5-1.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture6.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture7.png
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là Capture8.png

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978