Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Kỳ Hạn Mặt Hàng Cà Phê Ngày 28/06/2022

Thông báo ban hành mức ký quỹ liên kỳ hạn cà phê 28/06/2022

Kính gửi: Quý Khách hàng, Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Cà phê áp dụng từ phiên giao dịch ngày 28/06/2022.

Xem chi tiết Thông Báo Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/06/2022 dưới đây:

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/06/2022

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/06/2022

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/06/2022

Ký Quỹ Liên Kỳ Hạn Cà Phê Ngày 28/06/2022

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978