Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Khi Giao Dịch Liên Hàng Hoá Ngày 10.06.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên hàng hoá áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/06/2021.

(Ban hành kèm theo Quyết định số 221/QĐ/ MXV ngày 10 tháng 06 năm 2021)

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978