Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 21/09/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ giao dịch hàng hóa ngày 21/09/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 21/09/2022 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Đồng Kim loại COMEX 5,500 USD
2 Đồng mini Kim loại COMEX 2,750 USD
3 Đồng micro Kim loại COMEX 550 USD
4 Dầu thô WTI Năng lượng NYMEX 9,295 USD
5 Dầu thô WTI mini Năng lượng NYMEX 4,648 USD
6 Dầu thô WTI micro Năng lượng NYMEX 930 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 21/09/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 730 QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 21.09.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336