Thông Báo Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Ngày 18/07/2022

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về mức ký quỹ hàng hóa ngày 18/07/2022 như sau:

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) thông báo tới về việc thay đổi ký quỹ hàng hóa ngày 18/07/2022 tại MXV đối với sản phẩm:

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa         Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu
1 Dầu đậu tương Nông sản CBOT 3,410 USD
2 Đậu tương Nông sản CBOT 4,840 USD
3 Đậu tương mini Nông sản CBOT 964 USD
4 Khô đậu tương Nông sản CBOT 2,420 USD
5 Lúa mỳ Nông sản CBOT 3,630 USD
6 Lúa mỳ mini Nông sản CBOT 726 USD
7 Lúa mỳ Kansas Nông sản CBOT 3,740 USD
8 Ngô Nông sản CBOT 2,970 USD
9 Ngô mini Nông sản CBOT 594 USD

Lưu Ý: Thông báo này có hiệu lực áp dụng kể từ phiên giao dịch ngày 18/07/2022.

Xem chi tiết tại file đính kèm: Quyết định số 522QĐ vv Ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, áp dụng từ phiên giao dịch ngày 18.07.2022

Thông tin chi tiết tại:  https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336