Thông Báo Áp Dụng Tỷ Giá Nguyên Tệ Kể Từ Ngày 18.05.2021

Kính gửi Quý Khách hàng,

Theo quyết định của Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin gửi thông báo tới Quý khách hàng về việc áp dụng thay đổi các tỷ giá nguyên tệ giao dịch hàng hóa tại Sở Giao dịch hàng hóa nước ngoài liên thông với MXV.

Quý Khách hàng lưu ý:

• Tỷ giá mua và tỷ giá bán mới được áp dụng từ phiên ngày Quyết định này được ký kết;

• Tỷ giá quy đổi mới được áp dụng từ phiên sau ngày Quyết định này được ký kết.

Thông tin chi tiết quyết định:

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978