Thay Đổi Mức Ký Quỹ Giao Dịch Ngày 24.02.2021

Kính gửi: Quý khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Gia Cát Lợi xin gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 25/02/2021.

Lưu ý ký quỹ mặt hàng Đường, Cao su RSS3 thay đổi

STTTên hàng hóaMã giao dịchNhóm hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu
1Đường 11SBENguyên liệu công nghiệpICE US1,294 USD
2Cao su RSS3TRSNguyên liệu công nghiệpOSE104,000 JPY

Trân trọng.

Chi tiết tại: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Content is protected !!
0931721336