TB: Tất toán hợp đồng 11/2021-Đợt 6

Tất toán hợp đồng 11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau:

Đối với Vị thế mở mua

Các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 MPOZ21 Dầu cọ thô 12/2021 30/11/2021 Trước 15:00 ngày 26/11/2021
2 SIEZ21 Bạc 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 26/11/2021
3 CPEZ21 Đồng 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 26/11/2021
4 PLEZ21 Bạch kim 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 26/11/2021
5 XCZ21 Ngô Mini 12/2021 30/11/2021 Trước 22:30 ngày 26/11/2021
6 XWZ21 Lúa mỳ Mini 12/2021 30/11/2021 Trước 22:30 ngày 26/11/2021
7 KWEZ21 Lúa mỳ Kansas 12/2021 30/11/2021 Trước 22:30 ngày 26/11/2021
8 ZLEZ21 Dầu Đậu tương 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 29/11/2021
9 ZMEZ21 Khô Đậu tương 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 29/11/2021
10 ZWAZ21 Lúa Mỳ 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 29/11/2021
11 ZCEZ21 Ngô 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 29/11/2021

Đối với Vị thế mở bán

Các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 QOF22 Dầu Brent 01/2022 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 26/11/2021
2 RBEZ21 Xăng pha chế 12/2021 30/11/2021 Trước 21:00 ngày 26/11/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336