Thông báo tất toán hợp đồng 12/2021 đợt 2

tất toán đợt 2 12/2021

Thông báo tất toán hợp đồng 12/2021 đợt 2. Đây là thông báo của sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam

Kính gửi: Quý Khách hàng

Căn cứ thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Gia Cát Lợi xin thông báo tới Quý Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng đợt 2 tháng 12/2021 như sau:

– Đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 NQMF22 Dầu WTI mini 01/2022 15/12/2021 Trước 21:00 ngày 13/12/2021
2 MCLEF22 Dầu WTI micro 01/2022 15/12/2021 Trước 21:00 ngày 13/12/2021
3 CLEF22 Dầu WTI 01/2022  16/12/2021 Trước 21:00 ngày 15/12/2021

– Đối với Vị thế mở bán các hợp đồng đến Ngày giao dịch cuối cùng:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán đối với vị thế mở mua
1 KWEZ21 Lúa mỳ Kansas 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
2 ZCEZ21 Ngô 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
3 XCZ21 Ngô Mini 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
4 ZLEZ21 Dầu Đậu tương 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
5 ZMEZ21 Khô Đậu tương 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
6 ZWAZ21 Lúa mỳ 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
7 XWZ21 Lúa mỳ Mini 12/2021 14/12/2021 Trước 21:00 ngày 10/12/2021
8 MPOZ21 Dầu cọ thô 12/2021 15/12/2021 Trước 15:00 ngày 13/12/2021
9 CCEZ21 Cacao 12/2021 15/12/2021 Trước 21:00 ngày 13/12/2021

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn vị thế mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 461/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 15/09/2021.

Trân trọng.


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI – Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336