Mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn 24/11

ky-quy-lien-ky-han-24-11

Thông Báo : về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam ngày 24/11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 24/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành mức ký quỹ khi thực hiện giao dịch liên hàng hóa (inter-commodity) tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) theo Phụ lục 1 đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 24/11/2021 và thay thế Quyết định số:283/QĐ/TGĐ-MXV ngày 30/06/2021
Điều 3. Ban Giám đốc, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Thành viên Kinh doanh; Thành viên Môi giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 24/11/2021.

 

ky-quy-lien-ky-han-24-11ky-quy-lien-ky-han-24-11


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI . Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Hotline: 0932097978

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0919786888

0919786888