Mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn 23/11

Ký quỹ liên kỳ hạn 23/11

Thông Báo : về việc ban hành mức ký quỹ khi giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt nam ngày 23/11/2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,
Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch liên kỳ hạn mặt hàng Nông sản áp dụng từ phiên giao dịch ngày 23/11/2021.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành các mức ký quỹ khi thực hiện giao dịch liên kỳ hạn (inter-month), mặt hàng Nông sản tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) theo Phụ lục I đính kèm.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 23/11/2021 và thay thế Quyết định số: 576/QĐ/TGĐ-MXV ngày 03/11/2021.
Điều 3. Ban Giám đốc, các Đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam; Thành viên Kinh doanh; Thành viên Môi giới chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-lien-ky-han-nong-san-23-11

thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-lien-ky-han-nong-san-23-11

thong-bao-ban-hanh-muc-ky-quy-giao-dich-lien-ky-han-nong-san-23-11

thong-bao-so-giao-dich-hang-hoa

thong-bao-so-giao-dich-hang-hoa

thong-bao-so-giao-dich-hang-hoathong-bao-so-giao-dich-hang-hoa

 


Để biết được nhiều tin tức bổ ích hơn vui lòng liên hệ
CTY CP GIAO DỊCH HÀNG HÓA GIA CÁT LỢI . Thành viên TOP đầu của Sở giao dịch hàng hóa Việt Nam
 Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
 Hotline: 093 172 1336

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336