Bản Tin Hàng Hóa Ngày 30.11: Kim Ngạch Xuất Khẩu Hàng Hóa Tăng So Với Cùng Kỳ Năm Trước

Theo dữ liệu của Tổng cục thống kê, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt khoảng 24.8 tỷ USD trong tháng 11/2020, giảm 9% so với tháng trước, trong đó khu vực có vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài đạt 17.8 tỷ USD giảm 11.3%khu vực kinh tế trong nước đạt 7 tỷ USD giảm 2.7%. Và so với cùng kỳ năm trước, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tăng 8.8%.

Tính chung 11 tháng của năm 2020, giá trị xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 254.6 tỷ USD tăng 5.3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 181.6 tỷ USD giảm 6.9%, khu vực kinh tế trong nước đạt 73 tỷ USD tăng 1.6%.

Bên cạnh đó, kim ngạch xuất khẩu tháng 11 hầu hết các mặt hàng nông sản đều giảm so với năm trước. Trong đó cao su đạt 2 tỷ USD giảm 1.4%, cà phê đạt 2.5 tỷ USD giảm 2.9. Riêng sắt thép các loại tăng 48.8% về lượng và 22% về giá trị.

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ là điểm đến của xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong tháng 11 với kim ngạch đạt 69.9% tỷ USD tăng 25.7% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 43.1 tỷ USD tăng 16%. Thị trường ASEAN đạt 20.6 tỷ USD giảm 10.6%.

Ở chiều ngược lạ, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 11 ước tính đạt khoảng 24.2 tỷ USD, giảm 0.5% so với tháng 10, trong đó khu vực có vốn đầu tư nước ngoài đạt 15.6 tỷ USD giảm 1.3%, khu vực kinh tế trong nước đạt 8.6 tỷ USD tăng 1%. Tính đến tháng 11, giá trị nhập khẩu hàng hóa đạ 234.5 tỷ USD, tăng 1.5% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam vẫn chủ yếu xuất khẩu hàng hóa qua thị trường Trung Quốc với kim ngạch ước tính đạt khoảng 73.9 tỷ USD tăng 7.9% so với năm trước, Hàn Quốc đạt khoảng 42 tỷ USD giảm 2.9%, ASEAN đạt 27.3 tỷ USD giảm 6.9%, Nhật Bản đạt khoảng 18.6 tỷ USD tăng 4.8%. thị trường EU đạt 13.2 tỷ USD tăng 4.3% và MỸ đạt khoảng 12.6 tỷ USD giảm 3.6%.

Trong 11 tháng qua của năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính đạt kỷ lục xuất siêu 20.1 tỷ USD so với năm trước là 10.8 tỷ USD, trong đó khu vực trong nước nhập siêu 12.4 tỷ USD, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 32.5 tỷ USD.

Tổng hợp

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978