Thông Báo Về Việc Ban Hành Mức Ký Quỹ Giao Dịch Hàng Hóa Tại Sở Giao Dịch Hàng Hóa Việt Nam Từ Ngày 27/07/2021

Kính gửi : Quý khách hàng,

Sở giao dịch Hàng hóa Việt Nam gửi đến Quý Thành viên Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 27/07/2021.

Lưu ý: Mặt hàng thay đổi mức ký quỹ ban đầu – Cà phê Arabica (KCE).

STT Tên hàng hóa Nhóm hàng hóa Sở giao dịch nước ngoài liên thông Mức ký quỹ ban đầu Đơn vị
1 Cà phê Arabica Nguyên liệu Công nghiệp ICE US 8,250 USD

Xem chi tiết tại link: https://dautuhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Content is protected !!
0931721336