THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1CCEN20Ca cao 07/202017/06/2020Trước 22:30 ngày 15/06/2020
2NQMN20Dầu WTI Mini 07/202017/06/2020Trước 2:00 ngày 16/06/2020
3CLEN20Dầu WTI 07/202018/06/2020Trước 2:00 ngày 17/06/2020
4KCEN20Cà phê Arabica 07/202022/06/2020Trước 22:30 ngày 18/06/2020
5NGEN20Khí tự nhiên 07/202024/06/2020Trước 2:00 ngày 23/06/2020
6CTEN20Bông Sợi 07/202024/06/2020Trước 23:20 ngày 22/06/2020
7TRUM20Cao su RSS3 TOCOM 06/202024/06/2020Trước 14:55 ngày 22/06/2020
8RBEN20Xăng RBOB 07/202026/06/2020Trước 2:00 ngày 25/06/2020
9ZFTN20Cao su TSR 20 07/202030/06/2020Trước 15:00 ngày 26/06/2020
10SBEN20Đường 07/202030/06/2020Trước 22:00 ngày 26/06/2020
11ZCEN20Ngô 07/202030/06/2020Trước 23:20 ngày 26/06/2020
12ZSEN20Đậu Tương 07/202030/06/2020Trước 23:20 ngày 26/06/2020
13ZMEN20Khô Đậu Tương 07/202030/06/2020Trước 23:20 ngày 26/06/2020
14ZLEN20Dầu Đậu Tương 07/202030/06/2020Trước 23:20 ngày 26/06/2020
15ZWAN20Lúa Mỳ 07/202030/06/2020Trước 23:20 ngày 26/06/2020
16XWN20Lúa Mỳ Mini 07/202030/06/2020Trước 23:45 ngày 26/06/2020
17XCN20Ngô Mini 07/202030/06/2020Trước 23:45 ngày 26/06/2020
18XBN20Đậu Tương Mini 07/202030/06/2020Trước 23:45 ngày 26/06/2020
19CPEN20Đồng 07/202030/06/2020Trước 2:00 ngày 27/06/2020
20PLEN20Bạch kim 07/202030/06/2020Trước 2:00 ngày 27/06/2020
21SIEN20Bạc 07/202030/06/2020Trước 2:00 ngày 27/06/2020
22FEFM20Quặng sắt 06/202030/06/2020Trước 2:15 ngày 27/06/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: Content is protected !!
0931721336