THÔNG BÁO – THỜI HẠN TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ vào thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty CP Giao Dịch Hàng Hóa Gia Cát Lợi xin thông báo đến Quý khách hàng thời gian tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day).

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CCEN20 Ca cao 07/2020 17/06/2020 Trước 22:30 ngày 15/06/2020
2 NQMN20 Dầu WTI Mini 07/2020 17/06/2020 Trước 2:00 ngày 16/06/2020
3 CLEN20 Dầu WTI 07/2020 18/06/2020 Trước 2:00 ngày 17/06/2020
4 KCEN20 Cà phê Arabica 07/2020 22/06/2020 Trước 22:30 ngày 18/06/2020
5 NGEN20 Khí tự nhiên 07/2020 24/06/2020 Trước 2:00 ngày 23/06/2020
6 CTEN20 Bông Sợi 07/2020 24/06/2020 Trước 23:20 ngày 22/06/2020
7 TRUM20 Cao su RSS3 TOCOM 06/2020 24/06/2020 Trước 14:55 ngày 22/06/2020
8 RBEN20 Xăng RBOB 07/2020 26/06/2020 Trước 2:00 ngày 25/06/2020
9 ZFTN20 Cao su TSR 20 07/2020 30/06/2020 Trước 15:00 ngày 26/06/2020
10 SBEN20 Đường 07/2020 30/06/2020 Trước 22:00 ngày 26/06/2020
11 ZCEN20 Ngô 07/2020 30/06/2020 Trước 23:20 ngày 26/06/2020
12 ZSEN20 Đậu Tương 07/2020 30/06/2020 Trước 23:20 ngày 26/06/2020
13 ZMEN20 Khô Đậu Tương 07/2020 30/06/2020 Trước 23:20 ngày 26/06/2020
14 ZLEN20 Dầu Đậu Tương 07/2020 30/06/2020 Trước 23:20 ngày 26/06/2020
15 ZWAN20 Lúa Mỳ 07/2020 30/06/2020 Trước 23:20 ngày 26/06/2020
16 XWN20 Lúa Mỳ Mini 07/2020 30/06/2020 Trước 23:45 ngày 26/06/2020
17 XCN20 Ngô Mini 07/2020 30/06/2020 Trước 23:45 ngày 26/06/2020
18 XBN20 Đậu Tương Mini 07/2020 30/06/2020 Trước 23:45 ngày 26/06/2020
19 CPEN20 Đồng 07/2020 30/06/2020 Trước 2:00 ngày 27/06/2020
20 PLEN20 Bạch kim 07/2020 30/06/2020 Trước 2:00 ngày 27/06/2020
21 SIEN20 Bạc 07/2020 30/06/2020 Trước 2:00 ngày 27/06/2020
22 FEFM20 Quặng sắt 06/2020 30/06/2020 Trước 2:15 ngày 27/06/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978