Thông báo- Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12

Kính gửi: Quý Thành viên,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1CTEZ20Bông Sợi 12/202023/11/2020Trước 00:20 ngày 20/11/2020
2NGEZ20Khí tự nhiên 12/202023/11/2020Trước 03:00 ngày 20/11/2020
3TRUX20Cao su RSS3 11/202024/11/2020Trước 15:00 ngày 20/11/2020
4RBEZ20Xăng RBOB 12/202026/11/2020Trước 03:00 ngày 25/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

error: Content is protected !!
0931721336