Thông báo- Thời hạn tất toán hợp đồng tháng 12

Kính gửi: Quý Thành viên,
Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) xin thông báo tới Thành viên thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 CTEZ20 Bông Sợi 12/2020 23/11/2020 Trước 00:20 ngày 20/11/2020
2 NGEZ20 Khí tự nhiên 12/2020 23/11/2020 Trước 03:00 ngày 20/11/2020
3 TRUX20 Cao su RSS3 11/2020 24/11/2020 Trước 15:00 ngày 20/11/2020
4 RBEZ20 Xăng RBOB 12/2020 26/11/2020 Trước 03:00 ngày 25/11/2020

Đề nghị TVKD nhắc nhở khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 77/QĐ/MXV đã ban hành ngày 07/06/2019.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978