Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 08/2021 – Đợt 6

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng như sau

– Thời hạn tất toán đối với Vị thế mở mua các hợp đồng đến Ngày thông báo đầu tiên:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1        ZFTU21 Cao su TSR20 09/2021 31/08/2021 Trước 15:00 ngày 27/08/2021
2         MPOU21 Dầu cọ thô 09/2021 31/08/2021 Trước 15:00 ngày 27/08/2021
3        ZREU21 Gạo thô 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 27/08/2021
4   KWEU21 Lúa mì Kansas 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 27/08/2021
5         XCU21 Ngô Mini 09/2021 31/08/2021 Trước 23:45 ngày 27/08/2021
6      XBU21 Đậu tương Mini 09/2021 31/08/2021 Trước 23:45 ngày 27/08/2021
7      XWU21 Lúa mì Mini 09/2021 31/08/2021 Trước 23:45 ngày 27/08/2021
8      SIEU21 Bạc 09/2021 31/08/2021 Trước 02:00 ngày 28/08/2021
9      CPEU21 Đồng 09/2021 31/08/2021 Trước 02:00 ngày 28/08/2021
10      PLEU21 Bạch kim 09/2021 31/08/2021 Trước 02:00 ngày 28/08/2021
11      FEFQ21 Quặng sắt 09/2021 31/08/2021 Trước 02:15 ngày 28/08/2021
12      ZCEU21 Ngô 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 30/08/2021
13      ZSEU21 Đậu tương 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 30/08/2021
14      ZMEU21 Khô đậu tương 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 30/08/2021
15      ZLEU21 Dầu đậu tương 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 30/08/2021
16      ZWAU21 Lúa mì 09/2021 31/08/2021 Trước 23:20 ngày 30/08/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 273/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 30/06/2021.

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978