Thông Báo Thời Hạn Tất Toán Hợp Đồng Tháng 07/2021 – Đợt 2

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), Công ty Gia Cát Lợi xin thông báo tới Khách hàng thời hạn tất toán một số hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STT Mã Hợp đồng Tên hợp đồng Ngày thông báo đầu tiên Thời hạn phải tất toán
1 RBEN21 Xăng RBOB 07/2021 28/06/2021 Trước 02:00 ngày 25/06/2021
2 QOQ21 Dầu Brent 08/2021 28/06/2021 Trước 03:00 ngày 25/06/2021
3 ZFTN21 Cao su TSR 20 07/2021 30/06/2021 Trước 15:00 ngày 28/06/2021
4 MPON21 Dầu cọ thô 07/2021 30/06/2021 Trước 15:00 ngày 28/06/2021
5 SBEN21 Đường 11 07/2021 30/06/2021 Trước 22:00 ngày 28/06/2021
6 ZCEN21 Ngô 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
7 ZSEN21 Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
8 ZMEN21 Khô Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
9 ZLEN21 Dầu Đậu Tương 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
10 ZWAN21 Lúa Mỳ 07/2021 30/06/2021 Trước 23:20 ngày 28/06/2021
11 XCN21 Ngô Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
12 XBN21 Đậu Tương Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
13 XWN21 Lúa Mỳ Mini 07/2021 30/06/2021 Trước 23:45 ngày 28/06/2021
14 SIEN21 Bạc 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
15 PLEN21 Bạch kim 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
16 CPEN21 Đồng 07/2021 30/06/2021 Trước 02:00 ngày 29/06/2021
17 FEFM21 Quặng sắt 06/2021 30/06/2021 Trước 02:15 ngày 29/06/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý Giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thế đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGĐ-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng.

 

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978