Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Mở Cửa Giao Dịch Hàng Ngày Của Niken LME

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng thông báo về việc thay đổi thời gian mở cửa giao dịch hàng ngày của hợp đồng kim loại Niken thuộc Sở Giao dịch Kim loại London (LME) có kết nối liên thông với MXV như sau:

Kể từ ngày 20/03/2023, hợp đồng kim loại Niken sẽ mở cửa giao dịch từ 08h00 (cùng giờ mở của với các kim loại LME khác).

Trân trọng.

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5, N03T7 Ngoại Giao Đoàn, đường Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 0932097978

0932097978