Thông Báo Thay Đổi Thời Gian Giao Dịch Hợp Đồng Kỳ Hạn Ngày 13/03/2023 Số 263

Kính gửi Quý Khách Hàng,

Gia Cát Lợi thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá ngày 13/03/2023 thay thế quyết định số 262/QĐ/TGĐ-MXV như sau:

Xem chi tiết thông báo thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hoá ngày 13/03/2023 dưới đây:

        

GIA CÁT LỢI
Thành viên TOP đầu thuộc Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 7, Số 1 Ngõ 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
Facebook: https://www.facebook.com/GiacatloiHN
Hotline: 093 172 1336

0931721336