Thông Báo Thay Đổi Ký Quỹ Ngày 10.06.2021

Kính gửi: Quý Khách hàng,

Căn cứ theo thông báo của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, Công ty Gia Cát Lợi gửi đến Quý Khách hàng Quyết định ban hành mức ký quỹ giao dịch hàng hóa áp dụng từ phiên giao dịch ngày 10/06/2021.

Lưu ý: Ký quỹ Cao su RSS3.

STTTên hàng hóaSở giao dịch nước ngoài liên thôngMức ký quỹ ban đầu/Hợp đồng
1Cao su RSS3OSE98,00

Xem chi tiết tại đây: https://sanhanghoa.vn/ky-quy-giao-dich/

error: Content is protected !!
0931721336