THÔNG BÁO TẤT TOÁN HỢP ĐỒNG THÁNG 6 – ĐỢT 4Kính gửi: Quý Khách hàng,

Gia Cát Lợi gửi đến quý khách hàng thông báo từ phía Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam thời hạn tất toán hợp đồng sắp tới ngày thông báo đầu tiên cho giao hàng vật chất (First Notice Day) như sau:

STTMã Hợp đồngTên hợp đồngNgày thông báo đầu tiênThời hạn phải tất toán
1QPM21Dầu ít lưu luỳnh 6/202108/06/2021Trước 03:00 ngày 05/06/2021

Đề nghị Quý Khách hàng đóng các vị thế này (nếu đang còn mở) theo khung thời gian đã nêu. Nếu khách hàng không thực hiện, Khối Quản lý giao dịch của MXV sẽ tất toán toàn bộ vị thể đang còn mở của các hợp đồng này trên hệ thống theo quyết định số 317/QĐ/TGD-MXV đã ban hành ngày 10/08/2020.

Trân trọng!

error: Content is protected !!
0931721336